αποθήκη φωτογραφιών

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2007

το χρώμα στη διαφήμιση της Sony Bravia.


χρησιμοποιήθηκαν:

70,000 liters of paint
358 single bottle bombs
33 sextuple air cluster bombs
22 Triple hung cluster bombs
268 mortars
33 Triple Mortars
22 Double mortars
358 meters of weld
330 meters of steel pipe
57 km of copper wire

περισσότερες φωτογραφίες σχετικά εδώ

Align Center


(Πηγή: Bravia)

Δεν υπάρχουν σχόλια: